Úvod » informace > Typy her

Zajmout vlajku (Capture the flag)

Týmy: 2
Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen.
Časový limit: 30 minut.
Pravidla:

všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
zasažený hráč je vyřazen ze hry.
jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.
Taktická výhoda: Základní myšlenka je ukořistit nepřátelskou vlajku. Jestliže se chcete vyhnout promíchání s nepřátelským týmem, snažte se o to. Jakmile ji máte, zanechte dvojici svých hráčů před nepřátelskou základnou pro případ, že se budou vracet s vaší vlajkou. Není nutné zde nechávat půlku týmu na obranu vlastní vlajky. Stačí dvojice hráčů, protože cílem není zastavit protivníka a zabránit mu v získání vaší vlajky, cílem je zpomalit jeho postup a získat čas pro své útočníky. Mimo to, čím více útočníků máte, tím snadněni ukořistíte protivníkovu vlajku vy. Útočníci by měly zůstávat ve větších skupinách, jestliže se rozdělíte na malé skupiny a narazíte na silnějšího protivníka budete poraženi. V množství je síla.

Typy her