Úvod » informace > Typy her

Gettysburg

Obdoba hry “Capture the flag”, ale na téma americké občanské války.

Týmy: 2 týmy - sever a jih
Vybavení: nesměji se používat žádné zásobníky, tuby nebo jakékoliv pevné pouzdro na kuličky. Dvě vlajkové základny, dvě vlajky zavěšené na základně.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.
Pravidla:

hráči mohou mít tolik kuliček, kolik si přejí.
kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
hráči musejí nabíjet kuličky rukou a další kuličky může být nabita až po výstřelu předchozí.
týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
zasažený hráč je vyřazen ze hry.
jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníka.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.
Taktická výhoda: Více než v jiných hrách, kde je omezeno střelivo, platí zásada, že bezpečněji je ve skupině a rozhoduje její palebná síla. Pokuste se koordinovat jednotky, tak aby jedna pálila a ostatní nabíjely. Postavte své jednotky do řady a přiřaďte jim čísla. Ať si zapamatují, jakého jsou čísla, lichého nebo sudého. Během hry může dát kapitán pokyn, střílí sudí, liší nabíjejí, liší pálí, sudí nabíjejí atd.

Typy her