Zrádce

Musíte vyrazit a zničit nepřátelského vůdce, ale buďte na pozoru, jeden z Vašich je zrádce.

 

Týmy: 2 týmy
Vybavení: Dvě vlajkové základny jako startovací stanoviště, z balíčku karet se vyberou dva krále a dva kluci potom se doplní o další libovolné karty, aby počet hráčů souhlasil s celkovým počtem karet, z karet se vytvoří dva balíčky, každý s jedním králem a klukem, potom z každého balíčku tahá karty jeden tým.
Časový limit:  doporučený časový limit je 30-45 minut.
Pravidla:

 

  pouze hráči, kteří si vytáhli krále, odkryjí karty, jsou to vůdci týmů.
  hráči, kteří si vytáhli kluka jsou zrádci, ti neodhalují svou identitu.
  vůdci budou označeni dvěmi pásky přes paži.
  zrádci se mohou obrátit proti svému týmu, kdykoliv to uznají za vhodné
  všichni hráči začínají hru na své vlajkové základně.
  hráči, kteří jsou zasaženi jsou venku ze hry do okamžiku, kdy dosáhnou hranice. Hráči zasažení na hranici jsou venku ze hry.
  vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

 

Vítězství: Zničit vůdce nepřátelského týmu, (jestliže zrádce zničí vůdce svého týmu, vyhrává tým protivníka).
Taktická výhoda: Jako vůdce musíš držet všechny své bojovníky před sebou. Nikomu nevěř. Držte před sebou, drž je v dohledu! Potom bude těžké, aby se zrádce otočil proti Tobě. Jako zrádce musíš vyčkat až opadne vůdcova ostražitost, potom udeř! Nikdo by tě neměl odhalit před vyřazením vůdce. 

Typy her