Úvod » informace

Podpisový formulář pro jednotlivce

 Prohlášení o odpovědnosti

Vyjadřuji své dobrovolné přání se zúčastnit paintballových her, které jsou pořádané Paintball Klubem Rožnov pod Radhoštěm z.s. a podepisuji toto prohlášení, jako nezbytnou součást účasti ve hře. S pravidly hry jsem seznámen a zavazuji se jimi řídit.

Jsem si vědomí, že:   Paintball je hra, která fyzicky a psychicky namáhá organismus, přičemž může dojít k jeho přetížení. V případě nedodržení bezpečnostních pravidel a provozním řádem hřiště, s kterými jsem úplně obeznámený a souhlasím s nimi, můžu způsobit nehodu sobě, nebo ostatním.

Prohlašuji, že: Jsem si plně vědomí rizika, týkajícího se mě a ostatních hráčů v průběhu hry. Jsem fyzicky a morálně připravený zúčastnit se hry a na možnou námahu během hry. Budu přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen způsobem dovoleným pravidly a podle pokynů, a to tak abych nezpůsobil jakoukoliv újmu sobě, ostatním spoluhráčům ani organizátorům. V průběhu hry nikdy za jakýchkoliv okolností nebudu vědomě mířit a střílet na hlavu sobě ani ostatním spoluhráčům, kteří nemají nasazenou ochrannou masku. Na hřišti a v jeho okolí budu vždy nosit masku a nebudu ji sundávat bez povolení organizátorů. Bezpodmínečně se podřídím všem předpisům a pokynům organizátorů hry a budu se řídi provozním řádem hřiště Paintball Klubu Rožnov pod Radhoštěm.  Jsem plně seznámený s pokyny technické bezpečnosti.  

JMÉNO                                                                                                           PODPIS   ………………………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………………………