Úvod » informace > Typy her

Zajmout vlajku (Capture the flag)

ZÁKLADNÍ A NEJOBLÍBENĚJŠÍ PAINTBALLOVÁ HRA

Týmy: 2
Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen.
Časový limit: 30 minut.
Pravidla:

* všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
* zasažený hráč je vyřazen ze hry.
* vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a hlasitým zakřičením "VLAJKA".

Typy her