Úvod » informace > Typy her

Gettysburg

Obdoba paintballové hry “Capture the flag”, ale na téma americké občanské války.

Týmy: 2 týmy - sever a jih
Vybavení: nesměji se používat žádné zásobníky, tuby nebo jakékoliv pevné pouzdro na kuličky. Dvě vlajkové základny, dvě vlajky zavěšené na základně.
Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.
Pravidla:

*hráči mohou mít tolik kuliček, kolik si přejí.
*kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
*hráči musejí nabíjet kuličky rukou a další kuličky může být nabita až po výstřelu předchozí.
*týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
*zasažený hráč je vyřazen ze hry.
*vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníka.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky.

Typy her